Dla kupujących

Strona główna / Dla kupujących / Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Zasady ogólne

 1. Sprzedaż detaliczną biletów [dalej „Bilet”] prowadzi ADAMIAKJAZZ SP Z O.O. z siedzibą
  przy ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów, KRS: 0000082789, NIP: 5252069005 [dalej
  „Sprzedający”], za pośrednictwem strony internetowej www.adamiakjazz.pl [dalej
  „Strona”], zasady sprzedaży reguluje niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”]
 2. Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w Koncercie [dalej
  „Koncert”].
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Bilety ulgowe dla młodzieży szkolnej i studenckiej do 25 roku są ważne tylko po okazaniu legitymacji. W przypadku jej braku trzeba będzie dopłacić różnicę.
 6. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Koncertu na który
  wystawiony jest bilet, Regulaminem obiektu w którym Koncert się odbywa oraz niniejszym
  Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie 
 2. Płatności za Bilet można dokonać za pomocą płatności elektronicznej lub karty płatniczej. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.  
 3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi. „Dostępne formy płatności:
  Blik, przelew Paynow oraz Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 4. Za zakupione Bilety, Klient może na życzenie otrzymać fakturę VAT., wystarczy wysłać dane na adres info@adamiakjazz.pl 
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu – potwierdzenia zakupu wysłanego na wskazany adres poczty elektronicznej lub fakturę VAT. 
 6. Szczegółowe warunki zakupu przez Stronę: 
  • Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Stronę jest założenie konta na Stronie lub jednorazowe podanie przez Klienta danych pozwalających na realizację sprzedaży. 
  • Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną. 
  • Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez klienta dane do formularza. 
  • Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup maksymalnie 15 sztuk Biletów. 
  • Wybrane Bilety (dodane do „koszyka”) pozostają zarezerwowane przez 15 minut, w tym czasie Klient powinien przejść do zakładki umożliwiającej finalizację zamówienia czyli wyboru metody płatności i dokonanie płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności we wskazanym czasie, rezerwacja i zamówienie zostają automatycznie anulowane.

Odbiór biletu

 1. Warunkiem realizacji zamówienia (wydania Biletu) jest skuteczne dokonanie jego zakupu (uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności) potwierdzone otrzymaniem potwierdzenia zakupu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 2. Po dokonaniu zakupu, Bilet wysyłany jest niezwłocznie, w formie elektronicznej (plik typu PDF) na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Odwołanie, zwrot lub zmiana

 1. Klient, który zawarł umowę dokonując zakupu Biletu, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, z uwzględnieniem, że zwroty Biletu przyjmowane są najpóźniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem koncertu. 
 2. W ramach procedury zwrotu potrąceniu ulega 5% wartości biletu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta 
 4. Zwrot biletu lub wymianę uważa się za skuteczną po wysłaniu informacji na adres e-mail beata@adamiakjazz.pl i uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zwrotu. 
 5. Zwroty biletów realizowane są także w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.

Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym newslettera. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty. 
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.

Wejście w życie i zmiany

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie. 
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.

Uwagi końcowe

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony. 
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 4. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
Projekt współfinansowany przez STOART
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawa STOART