Dla kupujących

Strona główna / Dla kupujących / Regulamin koncertu

Regulamin koncertu

 1. Warunkiem uczestnictwa, jest posiadanie ważnego biletu, w formie wydruku na jasnym papierze lub zapisu pliku cyfrowego.
 2. Każdy bilet ma swój indywidualny kod i uprawnia do wejścia na koncert jedną osobę.
 3. W momencie wejścia na koncert, bilet podlega jednorazowej weryfikacji i nie może być użyty ponownie.
 4. Bilety ulgowe dla młodzieży szkolnej i studenckiej do 25 roku są ważne tylko po okazaniu legitymacji. W przypadku jej braku trzeba będzie dopłacić różnicę.
 5. Bilet, który został nielegalnie skopiowany, zeskanowany, skserowany lub w nieuprawniony sposób udostępniony osobom trzecim, automatycznie traci swoją ważność.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przewidzianych na danym koncercie norm porządkowych zawartych w niniejszym Regulaminie, w Regulaminie Obiektu, a także we wszystkich materiałach i komunikatach kierowanych bezpośrednio do posiadaczy biletów. Osoby niepodporządkowujące się tym przepisom, narażają się na proces cywilny z tytułu strat wynikłych z zakłócenia lub/i odwołania koncertu.
 7. Wnoszenie aparatów fotograficznych, kamer wideo, sprzętu nagrywającego, fotografowanie, filmowanie i nagrywanie koncertu są surowo zabronione.
 8. Na teren koncertu zabrania się wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechniczych, pożarowo niebezpiecznych, przedmiotów szklanych, a także napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających i substancji psychotropowych.
 9. Służby porządkowe upoważnione się do legitymowania osób, kontroli odzieży i bagaży, wezwania do opuszczenia imprezy, użycia siły fizycznej, ujęcia sprawcy zabronionych czynów oraz wezwania pomocy policji. Osoba nie wykonująca poleceń służb porządkowych podlega karze grzywny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren koncertu:
  – osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków;
  – osobom wnoszącym zabronione przedmioty;
  – posiadaczom fałszywego biletu.
 11. Z powodu okoliczności nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian organizacyjnych pod względem czasowym.
 12. Kolejność występów poszczególnych artystów może ulec zmianie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu.
 14. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilet, wykraczające poza posiadane przez organizatora ubezpieczenia OC i NW.
 15. Uczestnik koncertu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu.
 16. Wszelkie zmiany programu oraz wszystkie istotne informacje umieszczane są na bieżąco na stronie www.adamiakjazz.pl w dziale KOMUNIKATY
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
Projekt współfinansowany przez STOART
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawa STOART